Job Description for General Manager in Vietnamese

The role of the general manager includes overseeing business activities and improving their functions. Training, managing budgets, coming up with strategic plans and policies, and communicating business goals are also part of the responsibilities.

Description

Chúng tôi đang tìm kiếm một tổng giám đốc có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng. Đây sẽ là người có trách nhiệm tổng quan về doanh nghiệp, bao gồm các nhiệm vụ như chăm sóc dịch vụ khách hàng, phân bổ ngân sách, xây dựng chính sách và điều phối kinh doanh.
Translation
We are carrying out recruitment for the role of general manager in the hospitality jobs sector. The post is critical to the overall running of the business. Some of the tasks include customer service, budget allocation, policy formulation, and business coordination. 

Requirements

 • Cử nhân hoặc cao học quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng hoặc tương đương
 • Có kỹ năng lãnh đạo
 • Có kỹ năng giao tiếp
 • Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao
 • Thấu hiểu môi trường kinh doanh doanh nghiệp

 

 

Translation
 • Degree or master’s in business management
 • Minimum of 5 years’ experience 
 • Leadership skills
 • Communication skills
 • Ability to perform independently and under pressure
 • Good understanding of the business environment

 

 

Responsibilities

 • Đảm nhiệm vận hành doanh nghiệp
 • Có khả năng khảng quản lý tài chính, ngân sách
 • Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên
 • Đánh giá biểu hiện, hoạt động của nhân viên
 • Định hình phát triển và tăng doanh thu doanh nghiệp
Translation
 • In charge of the daily business operations
 • Ability to manage budgets
 • Management and training of staff members
 • Performance evaluation of staff members
 • Identifying business and revenue growth opportunities

Benefits

 • Chế đô đãi ngộ hấp dẫn với kinh nghiệm
 • Được hưởng các ngày nghỉ lễ theo năm
 • Những lợi ích khác như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
 • Cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng mở
Translation
 • Attractive remuneration commensurate with experience
 • Annual leave
 • Additional benefits such as health insurance and medical cover 


Save time

Save time and start recruiting a General Manager now with Hufr

You can rely on our amazing team of recruiters and our customer services to help you hire a General Manager in not time.

Contact Us

Are you looking for a new position?