Job Description for General Supervisor in Vietnamese

We are looking for a General Supervisor to oversee all aspects of our business. The General Supervisor's responsibilities include maintaining the restaurant's revenue, profit and quality goals. You will ensure efficient operations of goods, as well as maintenance of standard products, energy, quality and highly services.

Description

General Supervisor ( Tổng giám sát) còn đảm nhiệm nhiệm vụ điều chỉnh kỳ vọng hiệu suất cá nhân sao cho phù hợp với mục tiêu của tổ chức.  Bên cạnh đó, việc theo sát mục tiêu phát triển và năng suất làm việc bằng cách giám sát và thực hiện các báo cáo cũng là một trong những thử thách dành cho General Supervisor ( Tổng giám sát). Trong nhà hàng, khách sạn, việc giao phó và truyền đạt các mục tiêu, nhiệm vụ từ cấp trên cũng được thông qua General Supervisor ( Tổng giám sát) rồi từ đó General Supervisor ( Tổng giám sát) sẽ phản hồi lại các ý kiến mang tính xây dựng và kịp thời đối với các mục tiêu mà nhà hàng, khách sạn đưa ra. Ngoài ra, việc hỗ trợ, đào tạo và huấn luyện nhân viên mới cũng là một trong những nhiệm vụ chính của General Supervisor ( Tổng giám sát). Bên cạnh việc đào tạo, General Supervisor ( Tổng giám sát) cũng đảm đương trách nhiệm phát triển chuyên môn và đánh giá các nhân viên mới theo các tiêu chuẩn và chính sách được thiết lập.
Translation
The General Supervisor is also responsible for aligning individual performance expectations with organizational goals. Besides, closely following development and productivity goals by monitoring and making reports is also one of the challenges for the General Supervisor. In restaurants and hotels, the assignment and communication of goals and tasks from superiors is also passed through the General Supervisor and from there the General Supervisor will respond to the comments. constructive and timely for the goals set by the restaurant or hotel. In addition, the support, training and coaching of new employees is also one of the main tasks of the General Supervisor. In addition to training, the General Supervisor is also responsible for professional development and evaluation of new employees against established standards and policies.

Requirements

 • Có kinh nghiệm trong các vị trí quản lý, giám sát và điều hành hoặc các vị trí liên quan.
 • Theo sát các chính sách của công ty và hoàn thành tốt các công việc liên quan đến giám sát và ghi nhận thành tựu của nhân viên.
 • Khả năng quan sát, để ý đến chi tiết
 • Xử lý vấn đề để đưa ra các khuynh hướng và giải pháp hợp lý trong các trường hợp cần thiết.
 • Giao tiếp tốt
 • Các kỹ năng liên quan đến tổ chức và lãnh đạo xuất sắc sẽ là một điểm cộng lớn. 
 • Bằng cấp hoặc các chứng chỉ về quản lý sẽ giúp ứng viên thu hút được nhiều sự chú ý hơn từ các nhà tuyển dụng. Translation
 • Experience in management, supervisory and executive positions or related positions.
 • Follow the company's policies and successfully complete the work related to monitoring and recording the achievements of employees.
 • The ability to observe, pay attention to detail.
 • Problem handling to give reasonable trends and solutions in necessary cases.
 • Good communication.
 • Excellent leadership and organization related skills will be a big plus.
 • A degree or certificate in management will help candidates attract more attention from employers.


Responsibilities

 • Đặt mục tiêu về hiệu suất và thời hạn theo các kế hoạch và tầm nhìn của công ty và truyền đạt chúng cho cấp dưới
 • Tổ chức quy trình làm việc và đảm bảo rằng nhân viên hiểu nhiệm vụ của họ hoặc nhiệm vụ được giao
 • Giám sát năng suất của nhân viên, đưa ra các ý kiến góp ý và huấn luyện mang tính xây dựng trình độ và phát triển nhân viên của mình
 • Tiếp nhận khiếu nại và giải quyết vấn đề
 • Duy trì hồ sơ chấm công và danh sách nhân sự được giao
 • Truyền đạt yêu cầu từ quản lý cấp trên cho nhân viên và ngược lại
 • Chuẩn bị và gửi báo cáo hiệu suất làm việc cho cấp trên
 • Quyết định mức thưởng và sự thăng tiến dựa trên hiệu suất làm việc của các nhân viên của mình
 • Thuê và đào tạo nhân viên mới. 
 • Đảm bảo tuân thủ các chính sách và thủ tục pháp lý và công ty và thực hiện các biện pháp kỷ luật nếu cần


Translation
 • Set performance goals and deadlines according to company plans and vision and communicate them to subordinates.
 • Organize the workflow and ensure that employees understand their duties or assigned tasks.
 • Monitor employee productivity, provide constructive feedback and coaching, and develop your staff.
 • Receiving complaints and solving problems.
 • Maintain attendance records and assigned personnel lists.
 • Communicate requirements from upper management to employees and vice versa.
 • Prepare and send performance reports to superiors.
 • Determine bonus and promotion based on the performance of its employees
 • Hire and train new employees.
 • Ensure compliance with legal and company policies and procedures and take disciplinary action if necessary.


Benefits

 • Lương cạnh tranh,
 • Bảo hiểm y tế và các phúc lợi khác.
 • Ngày nghỉ lễ , Tết
Translation

Competitive salary,

Health insurance and other benefits.

Holidays, Tet.Save time

Save time and start recruiting a General Supervisor now with Hufr

You can rely on our amazing team of recruiters and our customer services to help you hire a General Supervisor in not time.

Contact Us

Are you looking for a new position?