Bếp trưởng bộ phận

Date : 04/04/2023

Mô tả công việc

Chúng tôi đang tìm kiếm một Chef de Partie làm việc chăm chỉ để tham gia vào nhóm của chúng tôi.

Nhiệm vụ:

 • Đảm bảo tuân thủ một cách nhất quán tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm cao nhất theo hướng dẫn của đầu bếp chính
 • Đảm bảo làm việc hoạt động đúng thời gian để đáp ứng yêu cầu của đầu bếp chính
 • Đảm bảo duy trì tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn thực phẩm cao nhất
 • Hướng dẫn nhân viên mới khi cần thiết
 • Báo cáo bất kỳ vấn đề nảy sinh nào cho đầu bếp chính hoặc phó đầu bếp
 • Quản lý hàng tồn kho và xung quanh khu vực
 • Giữ thái độ tích cực và chuyên nghiệp với đồng nghiệp.

Phúc lợi

Theo luật lao động Việt Nam

Yêu cầu công việc

 • Bằng Trung Cấp Ẩm Thực;
 • Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm;
 • Khả năng làm việc dưới áp lực;
 • Khả năng làm việc linh hoạt thời gian.

Cách thức ứng tuyển

Để hoàn thành việc ứng tuyển, bạn vui lòng nhấp vào nút 'Ứng Tuyển Ngay', bạn sẽ được yêu cầu hoàn thành hồ sơ trực tuyến của mình nếu chưa hoàn thành.

Khi chúng tôi đã nhận được, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay nếu bạn phù hợp với vị trí này.

Bếp trưởng bộ phận

Date : 04/04/2023

Image

Bạn đang tìm việc làm?