Bạn đang làm việc trong lĩnh vực khách sạn? Chúng tôi đang tuyển dụng cho tất cả các vị trí

Tìm kiếm những vị trí chúng tôi đang tuyển

Loader

Tuyển dụng nhanh hơn và chất lượng hơn với Hufr

Một đội ngũ chuyên nghiệp trong lĩnh vực giới thiệu và hỗ trợ việc làm với nhiều năm kinh nghiệm ở mảng tuyển dụng nhân viên dịch vụ khách hàng

Hãy tìm đến chúng tôi để cùng phát triển chiến lược cho nhu cầu tuyển dụng của công ty bạn với đội ngũ chuyên gia tuyển dụng trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng ở Việt Nam của chúng tôi


Bạn đang tìm việc làm?