Nhân viên Bếp

Date : 25/05/2023

Mô tả công việc

Chúng tôi đang tìm kiếm những Nhân viên Bếp năng động, có tổ chức để gia nhập nhóm của chúng tôi. Nhân viên bếp sẽ chịu trách nhiệm giám sát nguyên liệu và hỗ trợ chế biến món ăn. Đảm bảo nhà bếp và các khu vực kho luôn sạch sẽ.

Trách nhiệm:

  • Đảm bảo tất cả thực phẩm được chế biến phù hợp với công thức và tiêu chuẩn của nhà bếp.
  • Đảm bảo sạch sẽ và vệ sinh trong bếp.
  • Đảm bảo số lượng, chất lượng và mọi thứ sẵn sàng cho ca trực.

Phúc lợi

  • Lương từ 6 triệu đến 10 triệu
  • Tiền boa và phí dịch vụ
  • Các lợi ích khác sẽ được thảo luận

Yêu cầu công việc

  • Tối thiểu 2 năm làm việc trong lĩnh vực F&B.
  • Giám sát tất cả nguyên vật liệu và thiết bị bếp.
  • Làm việc tốt dưới áp lực.
  • Linh hoạt và có khả năng làm việc nhóm tốt.

Cách thức ứng tuyển

Để hoàn thành việc ứng tuyển, bạn vui lòng nhấp vào nút 'Ứng Tuyển Ngay', bạn sẽ được yêu cầu hoàn thành hồ sơ trực tuyến của mình nếu chưa hoàn thành.

Khi chúng tôi đã nhận được, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay nếu bạn phù hợp với vị trí này.

Nhân viên Bếp

Date : 25/05/2023

Image

Bạn đang tìm việc làm?